Ηλιάδης Ιωάννης

Μηχανολόγος-Μηχανικός, Εκπαιδευτικός

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης όπου διαμένει και έχει μια κόρη ηλικίας πέντε ετών. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διαθέτει δύο μεταπτυχιακά, στο Περιβάλλον και την Ενέργεια αντίστοιχα. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλες εταιρίες του Ηρακλείου (σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και στο κατασκευαστικό τομέα) όσο και στο ατομικό του Τεχνικό Γραφείο, εκπονώντας πλήθος τεχνικών μελετών και αδειών. Στο δημόσιο, έχει εργαστεί ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως ωρομίσθιος στη μεταδευτεροβάθμια καθώς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφερείας Κρήτης, σε ερευνητικά προγράμματα (Ερευνώ Καινοτομώ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ενώ από το 2016 είναι μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών, Εθνικών Προγραμμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από το 2019 ως το 2022 εργάστηκε ως Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Φαιστού. Το 2022 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ηρακλείου.

Update cookies preferences